Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] działający pod adresem www.cosmeticservice.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: . F.U. "Vega" Outsourcing Service, Katarzyna Wyszyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Macedońska 13, NIP: 521-120-15-77, Regon 013294106, tel 695 123 330, adres email: sklep@cosmeticservice.pl. Firma wpisana do rejestru  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Stroną dokonującą zakupów [dalej „Klient”] w sklepie internetowym cosmeticservice.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny wszystkich produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w PLN. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu. Jednakże zapis ten nie narusza praw nabytych.

7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i nieprzeterminowane. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Rejestracja

1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.

2. Klient rejestrując się w Sklepie zakłada tzw. Konto Klienta, które zawiera dane Klienta służące do monitorowania realizacji zamówienia oraz przedstawia historię zamówień Klienta.

3. Klient zakłada Konto Klienta przez wypełnienie na stronie www.cosmeticservice.pl/pl/reg formularza podając adres email aktywnego konta poczty elektronicznej, określa hasło do konta i akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Rejestracja Klienta nie jest koniczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a/ błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia:

b/ jeżeli nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

4. Klient może złożyć zamówienie przez telefon dzwoniąc na numer 695123330. Sklep potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Natomiast Klient w odpowiedzi na przesłaną treść proponowanej umowy winien złożyć oświadczenie o zawarciu umowy, które jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. mailowo)

5. Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy paragon fiskalny. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy, promocje.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

8. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienia zostały zrealizowane w jak najkrótszym terminie.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru;

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu w mailu do Klienta;

c) system płatności eCard, który obsługuje bezpieczne transakcje:

  • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
  • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe.
  • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) na terenie kraju lub udostępnia do odbioru przez Klienta pod wskazanym adresem.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Weryfikacja płatności zwyczajowo trwa 3 dni robocze. W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja wystarczy, aby rozpocząć realizację zamówienia.

§6

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży lub uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sklep (sklep@cosmeticservice.pl) i odesłać niezgodą/uszkodzoną rzecz na adres: F.U. „Vega” Outsourcing Service, ul. Macedońska 13, 02-761 Warszawa.

2. Klient składając reklamację może zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4. Sklep w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość towaru. 

5. O przebiegu reklamacji oraz jej końcowego efektu Klient zostanie poinformowany e-mailem.

6. Jeśli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na wadę lub krótki termin ważności, Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość produktów. 

8. Klient ma możliwość skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, może w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres sklep@cosmeticservice.pl lub pocztą na adres: F.U.”Vega” Outsourcing Service, ul. Macedońska 13, 02-761 Warszawa. Oświadczenie można złożyć na formularzu załączanym do przesyłki. Sklep potwierdzi klientowi fakt otrzymania przedmiotowego oświadczenia.

3. Klient zwraca rzecz do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: F.U. „Vega” Outsourcing Service, ul. Macedońska 13, 02-761 Warszawa.

4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot lub, gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta bankowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest kosmetyk dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Nieodebranie towaru zakupionego w Sklepie przez Klienta nie jest odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w ust. 2 i 3.

§8 

Ochrona prywatności

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest F.U. "Vega" Outsourcing Service, Katarzyna Wyszyńska, Warszawa, ul. Macedońska 13.

2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, marketingu produktów i usług administratora danych. Nie będą one udostępnianie osobom trzecim (dotyczy to w szczególności adresów email oraz adresów pocztowych), o ile nie jest to związane z realizacją zamówienia.

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywania od Sklepu informacji o nowych towarach oraz materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także do żądania usunięcia.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2015.

2. Do zawartych umów sprzedaży stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§11

Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe na skutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Dostawa

DOSTAWA GRATIS! 

Przy zamówieniach powyżej 150 zł

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Click Shop | Hosting home.pl